Roy Miller
Reaction score
0

Profile posts Latest activity Postings About

  • M
    Sự đặc sắc trong các món ăn của Ấn Độ được thể hiện qua việc sử dụng một cách hài hòa các nguyên liệu thực phẩm như: sữa, bỡ sữa, sữa chua cùng các nguyên liệu khác để mọi du khách khi visa ấn độ có thể thưởng thức. Với người dân Ấn Độ, gia vị được xem là yếu tố không thể thiếu để tạo ra một món ăn ngon và đây cũng là một trong những yếu tố để tạo nên những món ăn đặc sắc trong lòng của các thực khách xin visa ấn độ để đến đất nước tuyệt đẹp này.
  • Loading…
  • Loading…
  • Loading…
Back
Top